Pilgrim i Syrien
Möten med det heliga i historia och nutid

| Hem | Intro | Pilgrim | Pilgrimsresa | Kulturresa | Early Syrian Christianity | Studieresa religion | Bibliska figurer | Mar Musa kloster | Bagdad Cafe
| På egen hand | Reportage | Väder | Landinfo | Kontakta oss |


Att vara pilgrim är att ge sig av från det invanda ut på färd, en färd i både yttre och inre mening för att få möta Det heliga; heliga platser, som rymmer heliga möten och heliga minnen.

Ordet pilgrim har en god klang. Ordet tilltalar. Pilgrim kommer av det latinska ’peregrinus’ och betyder främmande, främling eller en som kommer utifrån. Pilgrim är en människan som söker sitt sanna jag. Att vara pilgrim är att ge utryck för en längtan efter något som är mer och större än mig själv, något rikare, något djupare. öken

Längtan föder vandringen.

En pilgrimsfärd är ingen symbolhandling, det är en resa i verkligheten. Det heliga möter oss mitt i verkligheten, i den vanliga vardagen. Pilgrimsfärden, pilgrimstanken är inte ny, pilgrimer har funnits i tusentals år. Att vara pilgrim är att ge sig av från det invanda ut på färd, en färd i både yttre och inre mening för att få möta Det heliga; heliga platser, som rymmer heliga möten och heliga minnen.

De kristna i Syrien kallar sitt land ett heligt land för här bildades grupper som följde vägen och här började kyrkan växa fram.

På pilgrimsfärd till Det heliga landet får du se De heliga platserna, delta i gudstjänster och möta kristna som genom historien i generationer bevarat och förvaltat de heliga minnena.

Syrien - ett pilgrimsland


Qalb Lohze Det var i Damaskus en församling sa sig ’höra till vägen’ och Saulus blev sänd dit från Jerusalem för att återföra dem bundna till översteprästerna i Jerusalem. Men vad hände? Jo, Saulus blev själv omvänd, anslöt sig till vägen och tog namnet Paulus. Paulus reste runt i romarriket och berättade om den nya tron. Fortsättningen finns att läsa i Paulus brev i Bibeln. Den tidiga kristna tron spreds och i norra Syrien kan vi se resterna av en av de första kyrkorna, en huskyrka. Strax norr om Damaskus i bergsbyn Ma’alula talas än idag en variant av arameiskan, Jesu språk.

Väster om Aleppo i ett område av Döda städer hörs nästan ljuden från den första kristna tiden på gatorna mellan stenhusen. I ökenstaden Palmyra blir man varse både den romerska kulturen, som rådde under nytestamentlig tid i Mellanöstern, och Baalprofeternas kamp om själarna.

Heliga människor

Simeon Simeon styliten är en av dem och hans levnadsberättelse är nog en av de märkligaste. Ryktet om Simeon, han står på en pelare, når ut över hela det romerska riket och lite till. Folk vallfärdar till berget redan under hans livstid för att förundras över hans visdom och häpna över hans livsföring. Efter Simeons död, 459 e.Kr. byggs en fyrskeppig katedral runt hans pelare.
öken
Mose den svarte eller Mose etiopiern står inte på någon pelare utan flyttar in i ett övergivet förfallet militärfort vid öknens rand 1500 m.ö.h. som eremit. Hans lärljungar uppför ett kloster som sedemera blir ett pilgrimskloster för pilgrimer på väg till Kristi grav och bebos fram till 1800-talet. I slutet av 1980-talet restaureras först kyrkan, de vackra freskerna från 1100-talet tas åter fram, och sedan återuppstår livet i klostret. Idag är Mose etiopierns kloster ett märkligt kloster, en kommunitet som drar till Mar Tekla sig syriska kristna från alla kyrkor, både män och kvinnor. Läs mer.

Tekla är ett syriskt kvinnligt helgon, enligt legenden en av Paulus lärljungar, som vägrar överge sin tro på Kristus trots pappans ihärdiga försök att försöka förmå henne att återvända till förnuftet och familjen. Hon tar sig tillflykt till bergen mot Libanon. Berget delar sig till skydd och en källa springer upp till liv. Idag ligger den måleriska byn Ma’aloula här.

I Damaskus möter oss Bibelns Paulus men också Johannes döparen, vars huvud anses vara begravt i Umayyadmoskén (fd Johannes döparens kyrka) och äras av både muslimer och kristna. Runt om Umayyadmoskén finns en av Mellanösterns största marknader. Syrien är och har alltid varit en korsväg för handel, kultur och religion.
kors
Idag är ca tolv procent av befolkningen kristen och det kristna arvet har förvaltats här sedan vår Herre Jesus dagar.

Regelbundet har vi anordnat resor i samarbete med tidskriften Pilgrim - som vi hoppas kunna göra framöver igen när livet blir mer normalt
Är du intresserad av att resa med då? Skriv en rad.

linje

Karavanen
Fredsgatan 4
243 30 Höör

tel. 0413-204 29

copyright © Inga-Lill Rubenson, Karavanen, Höör